NISAB 2014: RM11,465.00
HARGA EMAS SEMASA: RM 120.74
HARGA PERAK SEMASA: RM 1.91
KUTIPAN 2014: RM 406,942,249
(*Sehingga Oktober 2014)
AGIHAN 2014: RM 492,121,975
(*Sehingga Oktober 2014)