NISAB 2014: RM11,650.00
HARGA EMAS SEMASA: RM 128.56
HARGA PERAK SEMASA: RM 2.23
KUTIPAN 2014: RM 210,923,810
(*Sehingga Jun 2014)
AGIHAN 2014: RM 288,507,865
(*Sehingga Jun 2014)